Jdi na obsah Jdi na menu
 


EN                RU

                                                                                                         

POMOZTE TRPÍCÍM V ERBILU !!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DcUBLp5nE

 

Vážení čtenáři,

rád bych se postupně* na těchto stránkách podělil především o to, jak ke mně promlouvá Slovo Boží, jaké to má dopady pro moje chápání tohoto světa, jaké to má následky ve vztazích vůči dalším lidem různého vyznání. Především však o to, co považuji za podstatné, z množství informací uložených v Božím Slově, pro nás.  Přidávat budu také odkazy na zkušenosti jiných a v různých vědních oborech vzdělaných lidiček kolem mne, u kterých nastal zásadní zlom v životě skrze poznání živého biblického Boha. Budu se snažit popsat** určitými slovy a formulacemi něco co prožívám a také jak vnímám poznávání tohoto světa/přírody. Ne vždy se mi podaří to přesně vyjádřit a ne vždy pravděpodobně budu, z různých příčin, správně chápán. To už k tomuto nezbytně patří. Také se tu chci podělit o to, co již objevili mnozí jiní. Zmíněné najdete především v rubrice "Odkazy" a v mnou "Oblíbených odkazech". Zjistíte, že navzdory převládajícímu sekulárnímu pohledu na mnohé věci tohoto světa, i dnes existují lidé, kteří jsou erudovaní ve svých vědeckých oborech a zastávají pevné postoje založené na postulátech biblických informací. Chci v tomto prostoru také sdílet názor, že křesťanství není o členství v nějaké pozemské organizaci, ale primárně o osobním vztahu s Bohem/JK a tedy logicky i vztahu k informačnímu textu Božího Slova, kde každý jedinec má stejná nezasloužená privilegia, která obdržel pouze z Boží milosti (další definice např. zde). Nikoliv tedy jakýmkoliv svým vlastním přičiněním vyslouženém například v nějaké organizačně a pyramidálně strukturované skupině lidí, která je v souladu s náboženstvími tohoto světa, nikoliv však s tím, co nám o prvních společenstvích křesťanů sděluje přímo Bůh/JK a Boží Slovo.

Na těchto stránkách tak nenajdete propagaci nějaké konkrétní křesťanské církevní denominace, taktéž jejich nenávistnou kritiku a nebo pomluvy. Takové věci jsou mi vzdáleny, snažím se zaměřovat ve svých článcích na dle mne chybné výklady učení a následné postoje jednotlivců - přičemž je jedno, ke které skupině se hlásí, to ve srovnání s informacemi Božího Slova. Neni mým cílem vědomě jakoukoliv vědeckou organizaci, náboženskou denominaci, jejich členy a příznivce osočovat, napadat, urážet, ironizovat a nebo soudit. Takové věci mi nepřísluší a doposud mi jsou cizí. Při své již víceleté činnosti jsem si za ty roky ověřil, že snad v každé křesť. skupině a denominaci jsou lidé, kteří Pána a Jeho slovo upřímně zkoumají a milují, žel bývají tam ale také lidé tělesní, případně takoví, že vás v případě vaší nějaké životně důležité potřeby/pomoci podrazí či podvedou.

Mějme na paměti, že DS nikoho nenutí k přijetí spásy, nikoho nenapadá, nikoho neosočuje. Nevede nikoho k osobnímu prospěchu a vypočítavému zajištění své pozemské budoucnosti. Je milosrdný, trpělivý a laskavý, zároveň ale důsledný a co Bůh řekl ve svém Slově to potvrzuje a pomáhá odhalovat. Vede ducha/srdce a mysl člověka od pomíjejících věcí pozemských směrem k věcem věčným v oblasti, která je nazývána nebem. Proto v různých těch názorových střetech dobře sledujte, jak se kdo chová a z čeho vychází argumentačně, k čemu vás směřuje. Zda k věcem pouze dočasným a pozemským (někdy i vyloženě pouze tělesným) a nebo k těm, které trvale nastanou po skončení doby milosti a Velkého soužení.

Věřím, že alespoň některé informace, které tu naleznete mohou pomáhat na cestě, kterou se daly celé generace našich předků. Na cestě poznávání, která není tou širokou a pohodlnou, nýbrž tou, kterou musíme pracně hledat a znovuobjevovat. Přitom pak buďme připraveni na mnohá protivenství, složité křižovatky a úskalí. Buďme si ale též jisti, že pokud budeme chtít vytrvat - dále s čistým srdcem hledat odpovědi a vysvětlení před Pánem, tak z této úzké a klikaté cestičky nesejdeme.

Vítám vás...

Josef Ondráček

 

*některé jednotlivé rubriky budou postupně doplňovány, upravovány, měněny a to včetně HAM KOUTKU

**články jsou většinou řazeny chronologicky od nejstaršího nahoře až po nejnovější směrem opačným

 

 Motto:

 

Kéž je tvá laskavost , Hospodine, nad námi podle toho, jak na tebe čekáme ! (Žalm 33.22)

 

"Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan  14:6

 

"Hlíno země, co Bůh vložil do bible, to platí po všechen váš čas ! Toto si zapamatuj a všude říkej ..."

-JO-

 

"V jeden čas se všichni ti v Kristu Ježíši podívají na nebe a uzří přicházet Pána, tak jako jej jiní tito před cca 2 tisíci lety viděli odcházet."

-JO-


"Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“  Lukáš 21.36

 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ1kwio9a90&feature=emb_rel_pause

 

http://www.youtube.com/watch?v=ABOG89gxxfM :

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbzOPURUng4

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ISYhaTCtNM