Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty a Odkazy

Pomozte trpícím v Erbilu !!!

bg-1-149091.jpeg

 

 

 

 

              ----------------------------------------------

Google Translator EN                 Google Translator RU

                         Můj profil na fb

 

Ježíš Kristus:

" Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své."

 

Pokání, pokání, pokání...

a k tomuto dopis Tobě :

mail

 

          ...............................................................................................................................................

 

Jan Karafiát :

„Byl jsem na službách Božích dopoledne, a nádhery a parády tam měli hojně, ale žádné evan­ge­lium. A ve tři hodiny odpoledne jsem byl na službách Božích v jiné de­no­mi­na­ci. Paráda tam nebyla, ale právě zaváděli vyškolený „zpěvácký sbor“

 

Rudek Bubik o vědě a víře :


"Vrátit se ke kořenům. Nedomnívat se, že to vyřešíme nějakou filosofií, ale začít hledat cestu jinou, cestu, kterou šli naši otcové, kterou šli apoštolové. Všímejme si, že Bůh vždy začínal svou práci s prostými lidmi, kteří byli ochotni přijmout jeho moc a jeho nadpřirozené konání, a vesměs to probuzení končí filosofií. Podtrhuji, že nejsem proti vzdělání. Jen volám po tom, abychom nebrali svým vzděláním do rukou Boží moc, moc Ducha svatého, ale poddejme naše vzdělání jeho moci, aby si jeho moc mohla naše vzdělání používat. To je právě ten velký problém, že lidé si myslí: „Já jsem pročetl, prostudoval, vystudoval, já mám nadhled, já si to rozsoudím.” A jsou vedle, protože Boha nejde posuzovat lidsky."

 

           ..............................................................................................................................................

 

 


Whitcomb a Morris  píší v The Genesis Flood :

 

„Když mohl nedostudovaný bohoslovec a amatér ve vědě (Darwin) položit základy teorie evoluce, podobně jako filosofické základy současné geologie položili amatéři, negeologové, jako byli Charles Lyell (právník), William Smith (zeměměřič), James Hutton (zemědělec), John Playfair (matematik), George Cuvier (srovnávací anatom) a četní teologové (Buckland, Fleming, Pye Smith, Sedgwick), proč by tedy zase neodborníci nemohli tyto falešné filosofické koncepce ve vědách rozbít?“

 

 

(Poz.: dr. Whitcomb a dr. Morris jsou autory knihy The Genesis Flood)

 

       .....................................................................................................................

 

 

 

"Teorie evoluce je univerzálně (všeobecně) přijímanou teorií nikoliv proto, že může být ověřena logicky koherentním (srozumitelným) souborem faktů, nýbrž proto, že jediná skutečná alternativa - speciální stvoření - je prostě neuvěřitelná."
(D.M.S. Watson, "Adaptation", Nature, vol. 124 (1929), str. 233. Watson byl přední Britský evoluční zoolog.)

 

       .............................................................................................................................................

 

 

"Při poznávání jsme stále omezeni/formováni tím, co dovolíme, aby nám vstoupilo do srdce/ducha/mysli a to se projevuje při zpracování vjemů naším mozkem"

 
"Hnací silou poznání je určité chtění/vůle a to určité chtění působí na molekuly hmoty (mozku), výsledkem je způsob našeho poznávání/vidění světa (sítko)"

-JO-

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Evoluční vědci a jejich pozoruhodné výroky dneška :

 - vědec/kosmolog pan AB říká :

"Pokaždé - kdykoliv zachytíme nějaký i slabý kódovaný signál - budeme vědět zcela jistě, že někde tam v dálce je inteligence, protože žádný kódovaný signál nemůže vzniknout náhodně."

 - vědec/genetik pan CD oproti tomu sděluje světu :

"Tato přesně kódovaná informace v každé buňce by naplnila mnoho knih, ale my zcela jistě víme, že život nestvořila žádná inteligence a vzniknul zcela náhodně."

(převzato a volně upraveno z webu kreacionismus.cz)

 

Pokud ještě stále věříte vědcům, kteří odmítají axiomy Božího Slova a určili si jiné (velmi často zcela opačné), máte dilema. Ve světle i tohoto uvedeného příkladu vám stále bibličtí vědci a další informacím biblických písem věřící lidé přijdou hloupí a zaostalí ?

 

      -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gedeoni:

je mezinárodní a mezidenominační křesťanské společenství, jehož hlavním cílem je předávat Slovo Boží potřebným. Více např. zde:

 

 

http://www.gedeoni.cz/

 

 

http://www.gideons.org/Splash.aspx

 

 

 

 

                                       -------------------------------------------------------------------------------

                                                         -------------------------

 

 

 

 

Zde naleznete další postupně doplňované odkazy těmto stránkám blízkého zaměření a obsahu:

                          -----------------------------------------------------------------------------------

 

Především bych chtěl doporučit informační knížečku v češtině od špičkového  světového informatika prof. Dr.-Ing.  Werner Gitt: POUŽIL BŮH EVOLUCE?

Tuto knížečku si můžete stáhnout ke studiu např. zde:

http://www.ulozto.cz/xW1NPDf/pouzil-buh-evoluce-rar

 

Dále pak také velmi dobrou knížečku od Jonathan Sarfati :

Kniha Vyvrácení evoluce - což je vlastně takový je stručný návod jak čelit argumentům dominantního evolučního učení, které proniká do myslí lidí aniž si to uvědomujeme.

 

Další weby, které poskytují podobné zdroje informací :

 

http://creation.com/qa#faqs

http://kreacionismus.cz

 

http://rozumnavira.cz

 

http://www.viravboha.cz/_otazky_a_odpovedi.html

 

http://www.getsemany.cz/node/1141

http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=38&Itemid=57
 

----------

 

Obhajoba biblického křesťanství s prof. William Lane Craig:

http://www.youtube.com/watch?v=4KBx4vvlbZ8

 

----------

 

 

 

On-line knihy k tematu:

 

Dr. Walt Brown:
http://www.creationscience.com/onlinebook/

Dr. Erich von Fange Ph.D.:
http://www.rae.org/contents_tud.html

Studijní příručka od dr. J.Sarfati:
http://creation.com/refuting-evolution-index

 

 

----------

 

 

Biblická apologetika:

 

http://www.bcbsr.com/topics/ntprob.htm

http://www.wasdarwinright.com/sixdays.htm

http://www.bringyou.to/apologetics/bible.htm

http://creation.com/christian-apologetics-questions-and-answers

 

----------

 

Bible on-line:

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/bible.html

http://www.biblenet.cz/

 

----------

 

 

Moravští bratři:

Činnost Moravských bratří je často více známá v zahraničí než v naší vlasti. U nás je jedním z nejlépe znalých tohoto duchovního probuzení p. Daniel Říčan. Více můžete nalézt např. zde:

http://www.moravian.cz/Default.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Church

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10266609443-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/

 

------------

 

Jan Ámos Komenský :

velkou část jeho díla můžete shlédnout v digitální podobě on-line zde:

http://kramerius.mzk.cz/search/r.jsp?forProfile=search&forProfile_sorting_dir=&debug=&sort=&q=komensk%C3%BD+jan+amos&issn=&title=&author=&rok=&udc=&ddc=

 

-----------

 

DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE - přehledný výklad bratra Milana :

http://ccroudnice.blog.cz/1508/vytrzeni-cirkve-a-izrael

 

------------------------------------------------

Co stojí v pozadí současného dění kolem COVID-19 jak moc to odpovídá biblickým proroctvím ? Posuďte sami :

http://otevrisvoumysl.cz/plandemie-cast-1-a-2/

 

---------------

Křesťanská seznamka:

jako jedna z možností jak najít partnera pro společnou cestu životem, založenou na zásadách učení JK. Mohu doporučit, i já jsem úspěšně využil této možnosti   :

http://www.noemka.com/