Jdi na obsah Jdi na menu
 


Některá základní biblická tvrzení

20. 10. 2012

 

21.2.2012     Některá základní biblická tvrzení

Tyto tvoří základní kameny pro vytváření teorií a modelů při vědeckém poznávání tohoto světa. Toto následné vytváření na základech Božího slova je také nazýváno jako biblické  paradigma a je jediným, které oponuje paradigmatu konkurenčnímu - tzv. všeobecné teorii evoluce. Jako názornou ukázku použití základních biblických tvrzení použiji části textu z knížečky "POUŽIL BŮH EVOLUCE?" předního odborníka v oboru informatiky

prof. Dr.-Ing. Werner Gitt :

 1. Princip stvoření je základním předpokladem. K pochopení toho, co bylo původně stvořeno se dostáváme jen biblickým způsobem myšlení. Biblické stvoření je klíčem k pochopení tohoto světa. Je základním zdrojem informací, který nelze ničím nahradit...

2. Stvoření je univerzální princip, tj. veškerý vesmír, jakož i všechen život na Zemi vznikly stvořitelským procesem. Podle Jana 1.1+3 se proces stvoření vztahuje na veškerou realitu od mikrokosmu až po makrokosmos, sahá od neživé hmoty až po člověka:

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest."

3. Existuje Stvořitel. Tento Stvořitel je Bůh bible. Když bible začíná zjištěním "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi", potom to odpovídá základnímu tvrzení v našem smyslu. Bůh není ten, kdo vyplňuje nepochopené přírodovědecké jevy, nýbrž je původcem všech věcí - nezávisle na tom, zda jsme je už vědecky pochopili nebo ne...

4. Hmota veškerého vesmíru byla stvořena bez použití existujícího výchozího materiálu. Tuto tezi nacházíme formulovánu u Židů 11.3:

"Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. "

5. Ve vztahu k působení přírodních zákonů je zásadní rozdíl mezi stvořením světa a všeho života a procesy po dokončení stvoření. Přírodní zákony jsou pravidla,odvozená z naší zkušenosti s hmotou, podle kterých se dění v přírodě ustavičně opakuje a podle kterých současné stvoření ve všech svých detailech funguje...

6. Boží stvořitelské jednání při stvoření není pomocí přírodních zákonů ani vysvětlitelné, ani v tomto omezeném rámci zjevné. Vlastní proces stvoření je singulární událost, při které dnes platné přírodní zákony teprve vznikly. Přes zeď naší nevědomosti ohledně stvořitelského jednání můžeme vidět jen tak daleko, jak nám to Bůh dovoluje skrze své Slovo...

7. Bible uvádí následující faktory (= příčiny) stvoření:

 - skrze Boží Slovo: Ž 33.6, J 1.1-4, Žd 11.3

 - Boží mocí: Jr 10.12

 - Boží moudrostí: Ž 104.24, Př 3.19, Ko 2.3

 - podle Boží vůle: Gn 1.26, Zj 4.11

 - skrze Božího Syna: J 1.1-4, J 1.10, Ko 1.15-17, žd 1.2b

 - podle vlastností JEŽÍŠE: Mt 11.29, J 10.11, J 14.27

 - bez výchozího materiálu:Žd 11.3

 - bez spotřeby času: Ž 33.6

Tyto faktory působily po dobu šesti dnů stvoření. Nepodléhaly přírodním zákonům a jsou tedy pochopitelné jenom skrze víru (Žd 11.3).

8. Účel vyžaduje původce. Koncepty ve stvoření jsou důležitým poukazem na Stvořitele (Ř 1.19-20). Vydávají svědectví o moudrosti (genialitě, inteligenci, myšlenkovém bohatství; Ko 2.3) a moci (Ž 19.2) Stvořitele...

9. Existuje definovaný počáteční a konečný bod časové osy. Začátek je definován slovem Genese 1.1. Čas a hmota začaly existovat teprve stvořením, a právě tak budou mít i svůj definovaný konec (Zj 10.6b)...

10. Minulost je klíčem k přítomnosti. Tato teze je protikladem k tvrzení: 

"Přítomnost je klíčem k minulosti"

evolučního učení...

 10a:Smrt je důsledkem hříchu prvního člověka (Gn 2.17, Gn 3.17-19, Ř 5.12, Ř 5.14, Ř 6.23, 1 K 15.21).

 10b:Následky pádu člověka je postiženo i ostatní živé stvoření (Ř 8.20+22)...

 10c:Dnešní geologie Země se nedá vyložit bez potopy.

A tak postupně prof. W.Gitt uvádí další teze učení o Stvoření a porovnává je s dominujícím učením všeobecné teorie evoluce. Více můžete nalézt např. zde:

http://www.ulozto.cz/xW1NPDf/pouzil-buh-evoluce-rar

 

Pepa